Duurzame inzetbaarheid en performance management

 • Ontwikkeling arbo- en gezondheidsbeleid, levensfasebeleid en breed instrumentarium t.b.v. duurzame inzetbaarheid (diverse organisaties)
 • Diverse HR onderzoeks- en analysetrajecten m.b.t. vergroting van inzicht t.a.v. de medewerkerstevredenheid, vermindering van verzuim, verbetering van (verzuim)cultuur (diverse zorginstellingen)
 • Ontwikkelen en invoeren van Performance Management en beloningssystemen binnen diverse organisaties
 • Ontwikkeling en uitvoering van Performance management trainingen voor de verschillende onderdelen van een functionerings- en beoordelingstraject ten behoeve van managers en HR professionals voor diverse opdrachtgevers (profit en not for profit)
  • (Organisatie en Individuele) doelstellingen bepalen
  • Functionerings- , Persoonlijke Ontwikkel- en Voortgangsgesprekken, goede gesprekken
  • Beoordelingsgesprekken

 

Talentmanagement en leiderschapsontwikkeling

 • Ontwikkeling competentiescans voor de branche Openbare Apotheken
 • Ontwikkelen en uitvoeren van lange termijn (leiderschaps-)trainingsprogramma voor diverse profit organisaties , mede op basis van competenties (farmaceutische – en voedingsmiddelenindustrie)
 • Programma's t.b.v. leren en ontwikkelen ontwikkelen en (deels) uitvoeren (diverse organisaties)
 • Ontwikkelen en implementeren processen t.b.v. Strategische personeelsplanning (overheid)
 • Ontwikkelen werving- en selectiebeleid, inclusief trainingsprogramma voor managers (productie- en verkooporganisatie)

 

Mobiliteitsprogramma's en loopbaanontwikkeling

 • Analyseren en uitwerken bedrijfsregelingen ten behoeve van levensfasebeleid (chemische industrie)
 • Opzetten en uitvoeren van mobiliteitsbeleid
 • HR project t.b.v. uitvoering personele aspecten in het kader van de fusie van vier stadsdelen naar stadsdeel West, Gemeente Amsterdam
 • Onderzoek ten behoeve van vergroting van flexibilisering van HR processen binnen overheidsorganisatie
 • Uitvoeren van loopbaan- en outplacementprogramma's, inclusief training voor verschillende organisaties (profit en not for profit) ter vergroting van de in- en externe) mobiliteit

 

Algemeen

 • Interim HR opdrachten en projecten voor (internationale) organisaties, brede scope, waaronder performance management, training- en ontwikkelingsbeleid, loopbaanontwikkeling en vergroting van engagement, medezeggenschap. Opdrachten bij o.a. Cerus, Gemeente Amsterdam,  Rijkswaterstaat en Provincie N-Brabant.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van diverse trainingsprogramma's voor specifieke doelgroepen, zoals verbetering van samenwerking, effectiviteit, communicatie, adviesvaardigheden, klantgerichtheid en vergroting van invloed, samenwerking met diverse trainers en acteurs
 • Managen en coördineren van HR team en programma