Performance management

 • Ontwikkelen en invoeren van Performance Management systemen binnen diverse organisaties
 • Ontwikkeling en uitvoering van Performance management trainingen voor de verschillende onderdelen van een functionerings- en beoordelingstraject ten behoeve van managers en HR professionals voor diverse opdrachtgevers (profit en not for profit)
  • (Organisatie en Individuele) doelstellingen bepalen
  • Functionerings- , Persoonlijke Ontwikkel- en Voortgangsgesprekken
  • Beoordelingsgesprekken

 

Talentmanagement en leiderschapsontwikkeling

 • Ontwikkeling competentiescans voor de branche Openbare Apotheken
 • Ontwikkelen en uitvoeren van lange termijn (leiderschaps-)trainingsprogramma voor diverse profit organisaties , mede op basis van competenties (farmaceutische – en voedingsmiddelenindustrie)
 • Ontwikkelen werving- en selectiebeleid, inclusief trainingsprogramma voor managers (productie- en verkooporganisatie)

 

Mobiliteitsprogramma's en loopbaanontwikkeling

 • Analyseren en uitwerken bedrijfsregelingen ten behoeve van levensfasebeleid (chemische industrie)
 • Opzetten en uitvoeren van mobiliteitsbeleid
 • HR projectwerk bij de personele veranderingen in het kader van de fusie van vier stadsdelen naar stadsdeel West, Gemeente Amsterdam
 • Onderzoek ten behoeve van vergroting van flexibilisering van HR processen binnen overheidsorganisatie
 • Uitvoeren van loopbaan- en outplacementprogramma's, inclusief training voor verschillende organisaties (profit en not for profit) ter vergroting van de in- en externe) mobiliteit

 

Algemeen

 • Interim HR opdrachten voor (internationale) organisaties, brede scope, waaronder performance management, training- en ontwikkelingsbeleid, loopbaanontwikkeling en vergroting van engagement. Recentere opdrachten bij o.a. Cerus, Gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat.
 • Pro Ziekenhuis Gelderse Vallei
 • Ontwikkelen en uitvoeren van diverse trainingsprogramma's voor specifieke doelgroepen, zoals verbetering van samenwerking, effectiviteit, communicatie, adviesvaardigheden, klantgerichtheid en vergroting van invloed
 • Diverse HR onderzoeks- en analysetrajecten m.b.t. vergroting van inzicht t.a.v. de medewerkerstevredenheid, vermindering van verzuim, verbetering van (verzuim)cultuur (diverse zorginstellingen)