• Werken collega's in uw organisatie doelgericht samen om de gewenste resultaten te behalen?
  • Beloont u aanwezigheid of prestaties?
  • Is er voldoende aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en is er passend HR beleid en instrumentarium? 
  • Is er voldoende aandacht voor gezond en gelukkig werken en preventie van verzuim, draagt de organisatiecultuur hier aan bij?
  • Is er sprake van een veilige, prettige en resultaatgerichte omgeving?

 

Waarom duurzame inzetbaarheid en performance management?

Succesvolle organisaties kenmerken zich onder andere door hun duidelijke visie. Deze visie is in alle geledingen van de organisatie te herkennen. Wat het management met het woord belijdt is zichtbaar in gedrag en keuzes. Iedereen begrijpt hoe het eigen werk bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. Ook is er ruimte voor open feedback en persoonlijke ontwikkeling. Dit leidt tot een grotere persoonlijke betrokkenheid en stimuleert initiatief. In deze tijden van snelle veranderingen en innovaties is dit bijzonder belangrijk. Medewerkers die ervaren dat zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren in een prettige werkomgeving voelen zich meer verbonden met organisaties en ervaren minder drempels bij leren en ontwikkelen. Het open gesprek over mogelijkheden, belemmeringen en verwachtingen draagt bij aan duurzame arbeidsrelaties, waarbij zowel medewerkers als organisaties floreren. 

 

Dienstverlening Human Talent Results

  • Bijdrage leveren bij het vertalen van strategische opgaven naar gerichte doelstellingen voor alle lagen binnen de organisatie 
  • Organisatie coaching; Gerichte organisatiebrede interventies om de gewenste verandering te stimuleren en verankeren 
  • Ontwikkelen en opzetten van strategisch HR beleid en instrumentarium, denk aan performance management,  talent management processen, waardering en beloning, ontwikkelprogramma's
  • HR data analyses en onderzoeken van verzuimcultuur  
  • Ontwikkelen en invoeren van levensfasebeleid
  • Training, coaching en interventies voor management en medewerkers ter vergroting van performance en duurzame inzetbaarheid