• Welke mensen zijn essentieel voor succes in de toekomst?
  • Bent u in staat hen aan u te binden?
  • Welk leiderschap is hiervoor nodig en is dit in voldoende mate aanwezig?

 

Steeds meer aandacht nodig voor talentmanagement en leiderschapsontwikkeling?

In een snel veranderende wereld heeft uw organisatie betrokken medewerkers nodig die in staat zijn kansen te benutten en resultaten te boeken. Het succes van vandaag is morgen niet gegarandeerd. Zeker niet in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.  Veranderingen in de organisatie, vergrijzing en ontgroening kunnen hun tol eisen. Signaleren van hiaten en binden van de juiste talenten is daarom essentieel. Daarbij moeten wij weten welke competenties nodig zijn, wat medewerkers drijft en wat hen bindt. Individualiteit wordt daarbij steeds belangrijker. Leiders zien het als een van hun grootste uitdagingen, leidinggevenden te krijgen die de steeds grotere complexiteit, individualiteit. Zij zoeken managers die in sterke mate sturen op resultaten, met aandacht voor persoonlijke waardering en ontwikkeling en het creëren van een thuisbasis in een situatie waarbij meer afstand is.

 

Dienstverlening Human Talent Results

  • Vergelijking tussen huidig en gewenst talent voor toekomstig succes (Strategische Personeelsplanning), gecombineerd met engagement onderzoek
  • Vertalen van gewenste resultaat naar gericht gedrag en ondersteunende middelen;
  • Organisatie coaching: stimuleren van gedrag op alle niveaus dat bijdraagt aan de gewenste beweging
  • Bepalen en inventariseren van gewenste (leiderschaps)talenten, training en coaching van managers