• Welke mensen zijn essentieel voor succes in de toekomst?
  • Bent u in staat hen aan u te binden?
  • Welk leiderschap is nodig en is dit in voldoende mate aanwezig?

 

Steeds meer aandacht nodig voor talentmanagement en leiderschapsontwikkeling?

In een snel veranderende wereld heeft uw organisatie betrokken medewerkers nodig die in staat zijn kansen te benutten en resultaten te boeken. Het succes van vandaag is morgen niet gegarandeerd. Veranderingen in de organisatie, vergrijzing en ontgroening kunnen hun tol eisen. Signaleren van hiaten en binden van de juiste talenten is daarom essentieel. Daarbij moeten wij weten welke competenties nodig zijn, wat uw mensen drijft en wat hen bindt. Individualiteit wordt daarbij steeds belangrijker. Dit levert competitief voordeel op. Leiders binnen grote internationale organisaties zien het als een van hun grootste uitdagingen, leidinggevenden te krijgen die de steeds grotere complexiteit, individualiteit en internationalisering kunnen managen. Zij zoeken managers die in sterke mate sturen op resultaten en daarbij ruimte houden voor persoonlijke ontwikkeling in een situatie waarbij meer afstand is.

 

Dienstverlening Human Talent Results

  • Vergelijking tussen huidig en gewenst talent voor toekomstig succes, gecombineerd met engagement onderzoek
  • Competentiemanagement
  • Bepalen, inventariseren, ontwikkelen en sturen van gewenste (leiderschaps)talenten
  • Ontwikkelen en invoeren van levensfasebeleid